Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.
Julian Ejsmond

wspomóż działania Fundacji

Fundacja Marcinek
Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

Adres:
ul. Spokojna 2
62-023 Kamionki

info KRS 0000285218
REGON 300673646
NIP 7773019382

Rachunek bankowy:
68 1940 1076 3039 2353 0000 0000

Dziękujemy Wszystkim za dotychczasowe wsparcie naszych podopiecznych. Od początku istnienia Fundacji dzieci podrosły, a Państwa pomoc spowodowała, że są bardziej samodzielne i łatwiej integrują się z innymi ludźmi. Udało się to osiągnąć przede wszystkim dzięki systematycznej rehabilitacji. Ponadto, Wasza pomoc skierowana jest również na wsparcie edukacji dzieci oraz ochronę zdrowia - pomoc w zaopatrzeniu medycznym czy ortopedycznym. Nadal zamierzamy kontynuować dotychczasowe działania. Kolejny raz liczymy na Państwa darowizny z 1%

Powrót do głównej strony naszych dzieci

Małgosia Mania

zdjęcia - zdjęcia - zdjęcia - zdjęcia - zdjęcia - zdjęcia - zdjęcia - zdjęcia -

Opis choroby:

Małgosia Mania jest dzieckiem z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym. Jej sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ od urodzenia wychowuje się w ośrodkach opiekuńczych i nie może liczyć na żadną, nawet najmniejszą pomoc ze strony rodziców. Od dziesięciu lat sprawuję opiekę prawną nad piętnastoletnią Małgosią, będącą podopieczną Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Poznaniu przy ul. Św. Rocha 13. Prowadząc wieloletnie systematyczne działania mające na celu maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie dziecka, organizuję prywatne zajęcia rehabilitacyjne oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do ośrodków ZABAJKA w Złotowie oraz NEURON w Bydgoszczy. Staram się również zapewnić Małgosi potrzebny sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Małgosia czyni widoczne postępy i w związku z tym wskazane jest kontynuowanie tych form usprawniania oraz pomocy, co niestety wiąże się z dużymi kosztami. Cena pobytu dziecka na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym wynosi 3800 złotych, a godzina zajęć rehabilitacyjnych kosztuje 60 złotych. Ceny sprzętu ortopedycznego to kwoty rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Ponieważ wydatki te znacznie przewyższają możliwości finansowe Domu Pomocy Społecznej, jako opiekun prawny Małgosi, a jednocześnie osoba mocno z nią zaprzyjaźniona i zżyta ośmielam się prosić o udzielenie wsparcia, które pomoże realizować wspomniany program terapeutyczny i zapewni dziewczynce w miarę swobodne i wygodne funkcjonowanie, a tym samym szczęśliwsze życie. Zachęcam serdecznie do pomocy dziecku opuszczonemu przez rodzinę, które może liczyć jedynie na pomoc obcych mu, lecz życzliwych ludzi.

Aneta Kościańska - opiekun prawny Małgosi

Numer konta, na który można wpłacać pieniądze:

17 1940 1076 3039 2353 0005 0000

Dodatkowe dokumenty:

Projektowanie stron internetowych i pozycjonowanie